LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 11

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
THỨ HAI (14/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì tại Phòng họp C, UBND huyện:
- 08h00, Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 10/2022. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng dự.
                        - 09h00, Thông qua công tác cán bộ. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.
                        Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Lượng - CVNC.
3. UBND huyện ủy nhiệm:
a) Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện: Dự Hội thảo khoa học trực tuyến của Bộ Công an “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ”. Lãnh đạo Phòng Tư pháp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 08 giờ 00 tại Hội trường B, Công an tỉnh.
b) Lãnh đạo Phòng KT và HT, Phòng TC-KH, UBND xã Tân Hưng: Dự bàn giao Cầu Ông Cam cũ để thực hiện dự án: Xây dựng Cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00 tại công trình Cầu Ông Cam cũ (Ấp Suối Nhung, xã Tân Hưng).
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Làm việc với UBND huyện Phú Riềng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 02 huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND huyện Phú Riềng.
2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (15/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Nghe báo cáo (1) kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Đinh Thị Lân, ông Nguyễn Trung Nha, ông Đoàn Minh Hoàng; (2) kết quả giải quyết đơn của ông Quách Khắc Trọng và ông Trần Văn Hoặc. Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung (1), Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung (2).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TN và MT, KT và HT, Thanh tra huyện, Tư pháp, Công an huyện, UBND xã Tân Hưng, UBND thị trấn Tân Phú; đại diện lãnh đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Họp Thường trực Huyện uỷ phiên thứ 8/2022.
Địa điểm: Phòng họp BCH.
                        - 14h00, BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, cơ sở Đảng.
- 14h30, UBND huyện (1) báo cáo chi tiết việc chuẩn bị phương án quy hoạch Trung tâm hành chính mới, (2) đề xuất phương án góp ý đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện giai đoạn 2021-2025. Phòng KT và HT chủ trì, phối hợp với Phòng TN và MT, Ban QLCDA huyện chuẩn bị nội dung (1), Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung (2).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: KT và HT, Nội vụ, TN và MT, Ban QLCDA huyện. VP: Đ/c Thảo - CVP.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp trực tuyến nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo: (1) Công tác chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và giáo viên dạy Tiếng Anh, Tin học cấp tiểu học năm học 2022-2023; (2) Tình hình, kết quả xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2022-2025. Phòng GD và ĐT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: GD và ĐT, Nội vụ, TC-KH. VP: Đ/c Minh - CVVX, đ/c Luân - NVVP (kết nối đường truyền lúc 13h45).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
4. UBND huyện uỷ nhiệm lãnh đạo Phòng KT và HT: Tham gia khảo sát cùng Đoàn của Sở KH và ĐT đối với dự án Gia công dán đế - in ấn các nguyên liệu dùng cho sản xuất giày dép, đúc cao su và các vật liệu giày. Lãnh đạo UBND thị trấn cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Tổ 52, KP.Bàu Ké, thị trấn Tân Phú.
THỨ TƯ (16/3)
SÁNG             1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì họp nghe báo cáo kết quả tuyên truyền vận động và giải phóng mặt bằng các dự án giao thông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Tổ Tuyên truyền 117 chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (giao TT.PTQĐ tham mưu mời); đại diện lãnh đạo Phòng TN và MT; Tổ trưởng Tổ Tuyên truyền 117; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn: Tân Lập, Tân Tiến, Tân Hưng, Tân Phước, Đồng Tiến, Tân Lợi, Tân Phú. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Hiền - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
4. UBND huyện uỷ nhiệm:
a) Lãnh đạo Phòng TC-KH: Chủ trì tập huấn triển khai hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội (Lris) và cập nhật số liệu trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị: TC-KH, NN và PTNT, KT và HT, VH và TT, LĐ-TB và XH, GD và ĐT, TN và MT, Nội vụ, TTYT huyện, Thanh tra huyện, Tư pháp, Dân tộc, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn. VP: Đ/c Việt - CVCNTT, đ/c Tú - CVKT
(Lưu ý: Công chức, viên chức, nhân viên khi đi tập huấn mang theo máy tính xách tay, ổ cắm điện và chuẩn bị các biểu mẫu báo cáo, số liệu của các tháng năm 2021 phục vụ công tác tập huấn và cập nhật số liệu).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
b) Lãnh đạo Phòng KT và HT, Phòng TN và MT: Cùng Sở GTVT kiểm tra hiện trường theo Đơn kiến nghị của bà Dương Thí Em và 09 công dân để xem xét, thống nhất tham mưu giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân. Phòng KT và HT chuẩn bị hồ sơ quy hoạch GTNT, Phòng TN và MT chuẩn bị hồ sơ quy hoạch sử dụng đất.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Ban QLCDA huyện, UBND xã Tân Hưng, bà Dương Thí Em và 09 công dân (giao UBND xã Tân Hưng thông báo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 trên đường Đồng Tiến - Tân Phú (khu Nhà máy Dabaco, xã Tân Hưng).
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Làm việc tại trụ sở.
            2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì họp Tổ Công tác triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030: (1) Thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện; (2) Triển khai Quy chế hoạt động và kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị là thành viên Tổ Công tác. Công an huyện chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thành viên Tổ Công tác theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND huyện, gồm Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, TC-KH, GD và ĐT, LĐ-TB và XH, Tư pháp, VH và TT, TN và MT, BHXH huyện, TTYT huyện; Phó Trưởng Công an huyện phụ trách khối QLHC; Đội trưởng Đội Tổng hợp và Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện. VP: Đ/c Bính - CVNC.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương:
- 14h00, Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở nông nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2025” năm 2021. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - TB và XH, Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: NN và PTNT, LĐ-TB và XH, Dân tộc, KT và HT, Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Y tế huyện. VP: Đ/c Hiền - CVKT, Minh - CVVX.
                                    Địa điểm: Tại Phòng họp D, UBND huyện.
- 15h30, Cùng Đoàn kiểm tra của Sở nông nghiệp và PTNT kiểm tra thực tế tại xã Tân Lợi về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, “Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2020-2025” năm 2021. Giao UBND xã Tân Lợi chuẩn bị nội dung, đồng thời liên hệ Hợp tác xã Hưng Phát để đoàn kiểm tra đến thăm và làm việc.
Thành phần: Mời Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban            MTTQVN huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: NN và PTNT, LĐ-TB và XH, Dân tộc, KT và HT, Tài chính - Kế hoạch; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Y tế huyện; Đảng ủy, UBND xã Tân Lợi và các thành phần liên quan (do xã Tân Lợi bố trí). VP: Đ/c Hiền - CVKT.
Địa điểm: Tại UBND xã Tân Lợi.
THỨ NĂM (17/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 61.
Địa điểm: Phòng họp BCH.
                        - 08h00, BTC Huyện ủy báo cáo công tác cán bộ, cơ sở Đảng.
- 09h30, UBND huyện (1) báo cáo chi tiết việc chuẩn bị phương án quy hoạch Trung tâm hành chính mới, (2) đề xuất phương án góp ý đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện giai đoạn 2021-2025. Phòng KT và HT chủ trì, phối hợp với Phòng TN và MT, Ban QLCDA huyện chuẩn bị nội dung (1), Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung (2).
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: KT và HT, Nội vụ, TN và MT, Ban QLCDA huyện. VP: Đ/c Thảo - CVP.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Tiếp và làm việc với Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước trao đổi và bàn bạc phương hướng sử dụng nguồn vốn của Quỹ vào xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội tại địa phương.
Thành phần: Giám đốc và Trưởng các Phòng nghiệp vụ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước (giao Văn phòng thông báo); Giám đốc Ban QLCDA huyện. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Chủ trì họp nghe VNPT tỉnh trình bày phương án triển khai các nền tảng CNTT năm 2022; công tác chuẩn bị triển khai IOC huyện Đồng Phú.
Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên VNPT tỉnh, VNPT huyện (giao Phòng VH và TT thông báo); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: VH và TT, TC-KH, KT và HT. VP: Đ/c Lượng - CVVX, đ/c Luân - NVVP.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Nghe Hạt Kiểm lâm báo cáo rà soát thống kê công trình xây dựng trên đất lâm phần, Kế hoạch trồng cây xanh năm 2022 và Lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, MT và TN, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã có rừng (giao Hạt Kiểm lâm huyện thông báo). VP: Đ/c Hiền - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
THỨ SÁU (18/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nội dung: (1) Thống nhất phương án tuyến đường kết nối khu công nghiệp Nam Đồng Phú giai đoạn II với đường ĐT 741, huyện Đồng Phú; (2) Thống nhất diện tích thực hiện dự án trồng cây ăn trái và dược liệu ứng dụng công nghệ cao Suối Giai (huyện Đồng Phú). Phòng KT và HT chủ trì, phối hợp với Ban QLCDA huyện chuẩn bị nội dung (1), Phòng NN và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung (2) và gửi tài liệu về Văn phòng trước ngày 17/3/2022.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Công ty CP Cao su Đồng Phú, Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú (giao Phòng KT và HT tham mưu mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại phòng họp A, UBND tỉnh
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh khối cơ quan lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 tại Hội trường Khối vận huyện.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Nghe phòng TN và MT báo cáo một số nội dung chỉ đạo của UBND huyện chưa giải quyết dứt điểm.
Thành phần: Trưởng phòng TN và MT, Giám đốc Trung tâm PTQĐ. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Hiền - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
5. UBND huyện uỷ nhiệm Trưởng phòng Nội vụ: Cùng Đoàn của Sở Nội vụ đi khảo sát thực tế các địa điểm đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Đồng Xoài. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, báo cáo theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 285/SNV-ĐGHC ngày 11/3/2022.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, KT và HT; lãnh đạo UBND và công chức ĐC-XD các xã, thị trấn có liên quan (giao Phòng Nội vụ thông báo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tập trung tại UBND thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU          1. PCT.HĐND Lã Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 02/2022. BT.Chi bộ - PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương chủ trì, Đ/c Tú - CVU chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn:
- Đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công năm 2022 do Ban QLCDA huyện làm chủ đầu tư. Ban QLCDA huyện chuẩn bị nội dung, lộ trình.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT và HT, Ban QLCDA huyện, TT.PTQĐ. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tập trung tại UBND huyện.
- 15h30, Tiếp và làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về công tác tuyên truyền năm 2022. Đài TT và TH chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (giao Đài TT và TH huyện thông báo); Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương; Trưởng Đài TT và TH huyện; Trưởng Phòng VH và TT; Trưởng phòng TC-KH. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Lượng - CVVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 30 tại Phòng họp C, UBND huyện.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          CHÁNH VĂN PHÒNG        
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                                                                  
- Các Ban Đảng & VPHU;      
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                     
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                           Nguyễn Hồ Lan Thảo
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 11
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
14/03/2022 08:43
Cập nhật:
14/03/2022 08:43
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
1.88 MB
Xem:
283
Tải về:
6
  Tải về
Từ site UBND huyện Đồng Phú:
  11.pdf
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay5,053
  • Tháng hiện tại263,204
  • Tổng lượt truy cập13,879,821
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây