LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04 + 05

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

TUẦN LỄ 04
THỨ HAI (24/01)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
2. 08h00, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tuần 04/2022. CVP cùng dự.
Địa điểm: Phòng làm việc đồng chí Chủ tịch UBND huyện.
CHIỀU          1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 57 nghe BTC Huyện ủy thông qua công tác cán bộ, cơ sở Đảng và đảng viên.
                        Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp BCH.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các PCT.UBND huyện: Dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
                        Thời gian: 16 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại điểm cầu huyện (Phòng họp D, UBND huyện): Mời Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đinh Văn Kỹ; Thành viên TTCH phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT-HT, GD-ĐT, LĐTBXH, VH-TT, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. VP: Đ/c Thảo – CVP, đ/c Bính - CVVP, đ/c Luân - NVVP (kết nối với điểm cầu trước 15h45p).
- Tại điểm cầu các xã, thị trấn: Bí thư, Thường trực TTCH xã, thị trấn và các thành phần khác do UBND xã, thị trấn mời và thông báo (mỗi điểm cầu không quá 10 người).
3. UBND huyện uỷ nhiệm lãnh đạo Phòng LĐ-TB và XH: Tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước thăm, tặng quà tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Lập.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại UBND xã Tân Lập.
THỨ BA (25/01)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì tại Phòng họp B, UBND huyện:
- 08h00, Thông qua Danh mục mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và danh mục khuyến nông năm 2022. Phòng NN và PTNT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Các PCT.UBND huyện; Trưởng phòng NN và PTNT, Giám đốc TTDVNN huyện. VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Hiền - CVKT.
- 10h00, Họp Hội đồng TĐ-KT huyện họp xét khen thưởng tổng kết năm 2021. Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thành viên Hội đồng TĐ-KT huyện, gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKTHU, Trưởng BDV-Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng TC-KH, PTP.Nội vụ Nguyễn Ngọc Du, Viên chức Phòng Nội vụ Nguyễn Thị Điệp. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Lượng - CVNC.
CHIỀU          1. Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Vinh, PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Dự họp Thường trực HĐND huyện: (1) Họp liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, UBMTTQVN huyện về việc xem xét ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh, huyện sau kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, HĐND huyện; (2) UBND huyện báo cáo bổ sung kinh phí tổ chức tết năm 2022. Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị nội dung (1); Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung (2).
Thành phần: Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn; đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện; Trưởng phòng TC-KH. VP: Đ/c Thảo - CVP, đ/c Minh – CVHĐ.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B, UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
3. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Nghe báo cáo về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ phần cấp nước Bình Phước đề nghị được mượn 1 phần diện tích đất công để xây dựng trạm bơm tăng áp cấp nước sạch cho Nhân dân tại xã Đồng Tiến và Tân Phước. P.KT và HT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: KT và HT, TN và MT, NN và PTNT, GD và ĐT, UBND xã Đồng Tiến, UBND xã Tân Phước, Trường Tiểu học Đồng Tiến, Công ty Cổ phần cấp nước Bình Phước (giao P.KT và HT thông báo). VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
THỨ TƯ (26/01)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Dự Chương trình "Tết Quân - Dân" Xuân Nhâm Dần năm 2022.
                        Thành phần: Các thành phần khác theo Kế hoạch số 03-KH/BCĐ ngày 20/01/2022 của Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động liên ngành vận động quần chúng huyện.
                        Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại ấp Tân Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn:
- 06h00, Cùng Thường trực Huyện uỷ dự viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Thường trực Đảng uỷ xã Đồng Tiến cùng dự viếng.
                        Thời gian, địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
- 08h00, Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Lượng - CVNC.
Địa điểm: Ban Tiếp công dân huyện.
3. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Tiếp và làm việc với Đoàn đánh giá ngoài ngoài Trường  MN Tân Phú. Phòng GD và ĐT và Trường MN Tân Phú chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: GD và ĐT, Nội vụ, TC-KH, KT và HT. VP: Đ/c Minh - CVVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Trường Mầm non Tân Phú.
3. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
4. UBND huyện uỷ nhiệm lãnh đạo Phòng LĐ-TB và XH: Dự Lễ trao tặng Nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Văn Huần (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Sở và lãnh đạo Phòng người có công Sở LĐ-TB và XH; TT.Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN xã Thuận Lợi (các thành phần khác giao UBND xã thông báo).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30 tại ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
CHIỀU          1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn:
- 14h00, Nghe Phòng KT và HT báo cáo đề nghị điều chỉnh đường giao thông, xin chủ trương vận động Nhân dân hiến đất làm đường giao thông. P.KT và HT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: KT và HT, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND các xã: Tân Hưng, Tân Hòa, Tân Lập. VP: Đ/c Chuyền - PCVP, đ/c Tú - CVKT.
Địa điểm: Phòng họp B, UBND huyện.
- 16h00, Thu âm chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Đài TT và TH huyện chuẩn bị Phòng Thu âm
Địa điểm: Đài TT và TH huyện.
3. PCT. UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
THỨ NĂM (27/01)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các PCT.UBND huyện:
- 06h30, Dự viếng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập ĐCSVN và Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đảm bảo các điều kiện tổ chức Lễ viếng theo Thông báo số 88/TB-UBND ngày 23/01/2022.
- 07h00, Tặng quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập ĐCSVN và Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Giao Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với UBMTTQVN huyện,UBND thị trấn Tân Phú và xã Tân Tiến chuẩn bị các nội dung tặng quà tại buổi Lễ).
Thành phần: Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn Tân Phú.
Địa điểm: Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ huyện.
3. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
4. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Trả lời phỏng vấn của Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung, gửi tài liệu về Văn phòng trước ngày 26/01/2022; Văn phòng liên hệ, thông báo cho phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại Phòng làm việc đ/c PCT.UBND huyện.
CHIỀU          1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các PCT.UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (28/01)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở (cả ngày).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn:
- 06h30, Cùng Thường trực Huyện uỷ dự Lễ viếng Nhà bia tưởng niệm xã Tân Phước.
- 07h00, Tặng quà cho gia đình chính sách nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập ĐCSVN và Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Giao Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với UBMTTQVN huyện,UBND xã Tân Phước chuẩn bị các nội dung tặng quà tại buổi Lễ).
Thành phần: PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBMTTQVN huyện, Công an huyện, BCHQS huyện; BTV Đảng uỷ xã Tân Phước.
Địa điểm: Nhà bia tưởng niệm xã Tân Phước.
3. PCT.UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
 CHIỀU         1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các PCT.UBND huyện: Làm việc tại trụ sở.
TUẦN LỄ 05
THỨ HAI (ngày 31/01 nhằm ngày 29/12/2021 âm lịch)
SÁNG            1. PCT.HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các PCT.UBND huyện: Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (đến hết ngày 04/02/2022).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
THỨ BA (ngày 01/02 nhằm ngày 01/01/2022 âm lịch)
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
THỨ TƯ (ngày 02/02 nhằm ngày 02/01/2022 âm lịch)
PCT. UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
THỨ NĂM (ngày 03/02 nhằm ngày 03/01/2022 âm lịch)
PCT. HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
THỨ SÁU (ngày 04/02 nhằm ngày 04/01/2022 âm lịch)
PCT. UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Trực công tác TT.HĐND và UBND huyện.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          CHÁNH VĂN PHÒNG        
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                                                                  
- Các Ban Đảng & VPHU;      
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                      
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                           Nguyễn Hồ Lan Thảo
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
LỊCH LÀM VIỆC Tuần lễ 04 + 05
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
24/01/2022 14:46
Cập nhật:
24/01/2022 14:46
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
137.00 KB
Xem:
388
Tải về:
12
  Tải về
Từ site UBND huyện Đồng Phú:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay8,675
  • Tháng hiện tại255,562
  • Tổng lượt truy cập13,872,179
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây