LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 12

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.
THỨ HAI (21/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Chủ trì tại Phòng họp C, UBND huyện:
- 08h00, Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tuần 12/2022.
                        - 08h30, Nghe báo cáo việc tham mưu UBND huyện thực hiện chỉ đạo của Huyện uỷ tại Công văn số 741-CV/HU ngày 08/12/2021 của Huyện uỷ (về thực hiện Thông báo số 573-TB/TU ngày 26/11/2021 của Tỉnh ủy). Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 85/UBND-VP ngày 17/12/2021.
                        Thành phần: Các Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng phòng TC-KH, Trưởng phòng Nội vụ. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Tú - CVKT.
CHIỀU          1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn:
                        - 14h00, Đi thăm, động viên cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Đồng Tâm; tại Trạm Y tế xã Đồng Tâm.
                        Thành phần: Mời đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Chủ nhiệm UBKTHU, Chánh Thanh tra huyện Lê Văn Trân (UVBTVHU phụ trách Đảng uỷ xã Đồng Tâm); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Đảng uỷ - UBND và ban, ngành có liên quan xã Đồng Tâm (giao UBND xã thông báo). VP: Đ/c Bính - CVVP.
                        - 14h30, Đi thăm, động viên cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Đồng Tiến; tại Trạm Y tế xã Đồng Tiến.
                        Thành phần: Mời Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn (UVBTVHU phụ trách Đảng bộ xã Đồng Tiến), đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Đảng uỷ - UBND và ban, ngành có liên quan xã Đồng Tiến (giao UBND xã thông báo). VP: Đ/c Bính - CVVP.
                        - 15h15, Đi thăm, động viên cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Thuận Phú; tại Trạm Y tế xã Thuận Phú.
                        Thành phần: Mời đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Phan Việt Phương (UVBTVHU phụ trách Đảng uỷ xã Thuận Phú); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Đảng uỷ - UBND và ban, ngành có liên quan xã Thuận Phú (giao UBND xã thông báo). VP: Đ/c Bính - CVVP.
                        - 15h45, Đi thăm, động viên cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Thuận Lợi; tại Trạm Y tế xã Thuận Lợi.
                        Thành phần: Mời đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện; Trưởng Công an huyện Phạm Trọng Đại (UVBTVHU phụ trách Đảng uỷ xã Thuận Lợi); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Đảng uỷ - UBND và ban, ngành có liên quan xã Thuận Lợi (giao UBND xã thông báo). VP: Đ/c Bính - CVVP.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước thường kỳ tháng 3 (quý I - mở rộng).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường UBND xã Tân Phước.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
THỨ BA (22/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Dự Lễ viếng Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ huyện nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022). Giao P.LĐ-TB và XH chuẩn bị các điều kiện vật chất, dọn dẹp vệ sinh phục vụ Lễ viếng; TT.VH và TT huyện chuẩn bị âm thanh và dẫn Chương trình Lễ viếng; BCHQS huyện, Công an huyện cử đội Tiêu binh và đảm bảo an ninh cho Lễ viếng.
                        T.phần: Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn Tân Phú.
                        Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30 tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ huyện.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: (1) Đi kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình đầu tư công năm 2022 do Ban QLCDA huyện làm chủ đầu tư; (2) đi khảo sát vị trí đề xuất quy hoạch khu TTHC huyện Đồng Phú. Ban QLCDA huyện chuẩn bị nội dung, lộ trình (1); Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung, lộ trình (2).
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT và HT, TN và MT, Nội vụ, Ban QLCDA huyện, TT.PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban CHQS huyện, Công an huyện; Chủ tịch UBND các xã Tân Tiến, Tân Lợi, Tân Hưng. VP: Đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45 tập trung tại UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn huyện. Phòng LĐ-TB và XH chủ trì, phối hợp với Công an huyện chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: LĐ-TB và XH, Công an huyện, TAND huyện, Tư pháp, VH và TT, Trung tâm Y tế huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Minh - CVVX.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp D, UBND huyện.
4. UBND huyện uỷ nhiệm:
a) Lãnh đạo Phòng KT và HT: Dự khảo sát cùng Ban QLDA ĐTXD tỉnh và có biện pháp khắc phục tránh gây thiệt hại tài sản của gia đình bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ tại Tổ 4, KP.Tân Liên, thị trấn Tân Phú). Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 tại cống thoát nước từ đường ĐT741 tại tổ 4, KP.Tân Liên, thị trấn Tân Phú.
b) Trưởng phòng GD và ĐT: Làm việc với Sở GD và ĐT về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện. Lãnh đạo Phòng Nội vụ cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Hội trường A, Sở GD và ĐT.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Làm việc tại trụ sở.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Tiếp và làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về công tác tuyên truyền năm 2022. Đài TT và TH chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (giao Đài TT và TH huyện thông báo), Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương; mời Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Tặng; Trưởng Đài TT và TH huyện; Trưởng Phòng VH và TT. VP: Đ/c Lượng - CVVX.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì tại Phòng họp B, UBND huyện:
- 14h00, Nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo xử lý diện tích người dân đang canh tác (10,98 ha) trong vùng lõi khu đất quy hoạch khu dân cư Tân Tiến.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, KT và HT, Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, UBND xã Tân Tiến. VP: Đ/c Hiền – CVKT.
- 15h30, Nghe báo cáo thống kê các trường hợp đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận QSD đất có nguồn gốc cha, mẹ cho con sau thời điểm 31/12/2007 và phương án kiến nghị tỉnh. Phòng TN và MT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, Tư pháp, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; VP: Đ/c Hiền – CVKT, đ/c Tho - CVMC.
THỨ TƯ (23/3)
SÁNG             1. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Dự dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2022).
                        Thành phần: Mời đại diện UBMTTQVN huyện; Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Đồng Tiến.
                        Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00 tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
2. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Tiếp công dân định kỳ.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Ban Tiếp công dân huyện.
3. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Tiếp và làm việc với Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước trao đổi và bàn bạc phương hướng sử dụng nguồn vốn của Quỹ vào xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội tại địa phương.
Thành phần: Giám đốc và Trưởng các Phòng nghiệp vụ Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước (giao Văn phòng thông báo); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban QLCDA huyện, TC-KH, KT và HT. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Hiền - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
4. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn ủy quyền Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì họp Hội đồng bồi thường làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án Xây dựng tuyến kết nối ĐT753B với đường Đồng Phú - Bình Dương (đoạn Lam Sơn - Tân Phước) để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc và thống nhất công tác thu hồi đất, điều chỉnh GCNQSDĐ đối với các trường hợp vận động và không vận động. Cơ quan Thường trực Hội đồng (ban QLDA ĐTXD tỉnh) chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Giám đốc Ban QLDA ĐTXD tỉnh Đinh Tiến Hải; Thành viên Hội đồng bồi thường theo Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND huyện, gồm: Trưởng phòng Tư pháp, Trưởng phòng NN và PTNT, Trưởng phòng TN và MT, Phó Giám đốc TT.PTQĐ Phạm Phú Diên, Phó Trưởng phòng TC-KH Nguyễn Thị Sợi, Phó Trưởng phòng KT và HT Hoàng Anh Hùng, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm Bùi Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định Ban QLDA ĐTXD tỉnh Nguyễn Xuân Tú. VP: Đ/c Tú - CVKT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp B, UBND huyện.
5. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
6. UBND huyện uỷ nhiệm lãnh đạo Phòng VH và TT: Chủ trì điểm cầu huyện dự tập huấn hướng dẫn xác thực thông tin công dân nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu các xã, thị trấn).
Thời gian: 08 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Tại điểm cầu huyện: Công chức, viên chức, nhân viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ giải quyết quyết thủ tục hành chính trực tuyến của các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT và HT, NN và PTNT, LĐ-TB và XH, Nội vụ, Tư pháp, GD và ĐT, VH và TT, TN và MT, Công an huyện, Chi nhánh VPĐKĐĐ. VP: Đ/c Tho - CVMC (điểm danh, báo cáo các thành phần tập huấn ở điểm cầu huyện và điểm cầu xã, thị trấn), đ/c Luân - NVVP (kết nối điểm cầu lúc 07h45).
- Tại điểm cầu xã, thị trấn: Công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ giải quyết quyết thủ tục hành chính trực tuyến của xã, thị trấn.
Lưu ý: Khi đi tập huấn mang theo máy tính xách tay để thực hành.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Dự họp giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp Quý I/2022.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Công an huyện, Ban CHQS huyện, Thanh tra huyện, Tư pháp, TAND huyện, VKSND huyện, Chi cục THADS huyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp BCH.
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Tuấn: Đi công tác Hà Nội (đến hết ngày 25/3/2022).
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021 và phương hướng năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 tại phòng họp G, UBND tỉnh.
4. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Nghe Hạt Kiểm lâm báo cáo xử lý các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang cánh tác trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 379 – xã Tân Hòa.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, Tư pháp, NN và PTNT, Hạt Kiểm lâm. VP: Đ/c Hiền CVKT.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C, UBND huyện.
THỨ NĂM (24/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 62 nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 573-TB/TU ngày 26/11/2021 của Tỉnh ủy. Giao Phòng TC-KH chuẩn bị nội dung và tài liệu.
Thành phần: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT và HT, Ban QLCDA huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 tại Phòng họp BCH.
2. UBND huyện uỷ nhiệm lãnh đạo Phòng KT và HT, Phòng TN và MT: Làm việc về thoả thuận mặt bằng vị trí thi công tuyến ống cấp nước xã Tân Phước và xã Tân Hưng. Lãnh đạo UBND xã Tân Phước, Tân Hưng cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 15 tại Công viên tượng đài xã Tân Phước.
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn: Chủ trì kiểm tra theo Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 01/3/2022 của HĐND huyện về nội dung “công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND cấp xã” đối với xã Tân Hòa. Thường trực HĐND xã Tân Hòa chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã Tân Hòa; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND xã Tân Hòa và các thành phần khác (do Thường trực HĐND xã Tân Hòa mời); VP: Đ/c Minh – CVHĐ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại xã Tân Hoà.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Dự buổi làm việc của Bí thư Huyện uỷ Trần Văn Vinh với Đảng uỷ, Ban Giám đốc TTYT huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại TTYT huyện.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì tại Phòng họp B, UBND huyện
- 14h00, Nghe báo cáo công tác giải phóng mặt bằng, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện dự án đường ĐT.741 đoạn qua huyện Đồng Phú. Trung tâm PTQĐ chủ trì, phối hợp với đơn vị chủ đầu tư dự án và cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Sở Giao thông Vận tải, đại diện lãnh đạo: Công ty CP KD BOT đường ĐT.741 đoạn Bàu Trư – Đồng Xoài, Công ty CPKD BOT đường ĐT.741 đoạn Đồng Xoài – Phước Long (giao TT.PTQĐ tham mưu mời); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TN và MT, KT và HT, Trung tâm PTQĐ; UBND xã: Thuận Phú, Thuận Lợi, Tân Lập, Tân Tiến, thị trấn Tân Phú. VP: Đ/c Hiền – CVKT.
- 15h30, Thông qua hệ số giá đất bồi thường, hỗ trợ Dự án xây dựng đường Tổ 8 và Tổ 10 thị trấn Tân Phú. TT.PTQĐ chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TT.PTQĐ, Ban QLCDA huyện, TC-KH, KT và HT, Tư pháp, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; Chủ tịch UBND và công chức ĐC-XD thị trấn Tân Phú; Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực ĐX-ĐP; Đơn vị tư vấn giá đất (giao TT.PTQĐ thông báo). VP: Đ/c Hiền - CVKT.
THỨ SÁU (25/3)
SÁNG            1. Phó Chủ tịch HĐND huyện Lã Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND huyện: Dự họp giao ban trực tuyến khối xã, thị trấn quý I.
Thời gian: 08 giờ 00.
Thành phần, địa điểm:
- Điểm cầu huyện (Phòng họp BCH): Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TC-KH, KT và HT, TN và MT, NN và PTNT, LĐ-TB và XH, Huyện đoàn, Hội CCB huyện; các thành phần khác theo Lịch làm việc của Huyện uỷ.
- Điểm cầu các xã, thị trấn: Theo Lịch làm việc của Huyện uỷ
CHIỀU          1. Phó Chủ tịch HĐND Lã Quốc Tuấn: Chủ trì kiểm tra theo Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 01/3/3022 của HĐND huyện về nội dung “công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND cấp xã” đối với xã Tân Tiến. Thường trực HĐND xã Tân Tiến chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Mời Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã Tân Tiến; Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND xã Tân Tiến và các thành phần khác (do Thường trực HĐND xã Tân Tiến mời). VP: Đ/c Minh – CVHĐ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại xã Tân Tiến.
2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Phương: Làm việc tại trụ sở.
3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Tùng: Chủ trì tại Phòng họp B, UBND huyện:
- 14h00, Nghe báo cáo phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư cho các trường hợp có đường quy hoạch đi qua (ông Quách Khắc Trọng - đường Đông - Tây 9 và ông Trần Văn Hoặc - đường Bắc - Nam 2). Phòng KT và HT chuẩn bị nội dung.
Thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: TN và MT, KT và HT, UBND thị trấn Tân Phú; đại diện lãnh đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ. VP: Đ/c Mạnh - PCVP, đ/c Mỹ - CVTCD.
- 15h30, Nghe Ban Tiếp công dân huyện báo cáo kết quả thực hiện giải quyết các đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực đất đai còn tồn đọng.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra huyện, TN và MT, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; VP: Đ/c Mạnh – PCVP, đ/c Mỹ - CVTD.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì, Văn phòng HĐND và UBND huyện trước tối thiểu 02 ngày, đồng thời đến trước thời gian họp, Hội nghị 10 phút để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo.
Lịch làm việc này thay giấy mời họp./.
Nơi nhận:                                                                          TL. CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                          KT.CHÁNH VĂN PHÒNG        
- CT, các PCT.UBND huyện.                                                      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG      
- Các Ban Đảng & VPHU;      
- UV UBND huyện;                                                                                      
- Các phòng, ban, ngành huyện;                                                                             
- MTTQ, các hội, đoàn thể huyện;                                                                      
- Đảng ủy – HĐND - UBND xã, thị trấn;
- Các cơ quan ngành dọc;                                                                       
- LĐVP, CV các khối;
- Các trường: MN, TH, THCS, THPT;                                                   Nguyễn Văn Mạnh
- Website UBND huyện;
- Lưu VT.                                                                       
 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN Tuần lễ 12
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
N/A
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
LỊCH LÀM VIỆC HĐND-UBND HUYỆN
Gửi lên:
23/03/2022 09:08
Cập nhật:
23/03/2022 09:09
Người gửi:
dongphu
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
4.26 MB
Xem:
249
Tải về:
4
  Tải về
Từ site UBND huyện Đồng Phú:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay5,261
  • Tháng hiện tại5,261
  • Tổng lượt truy cập13,921,436
Tra cứu hồ sơ một cửa
Thủ tục hành chính tỉnh Bình Phước
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây