Đồng Phú tổ chức hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Thứ hai - 28/10/2019 14:39 557 0
Căn cứ Kế hoạch, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sụ tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515), sáng ngày 19/9/2019, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ huyện (Ban Chỉ đạo 24) đã tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện.
phát biểu của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Khắc Vĩnh
phát biểu của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Khắc Vĩnh
Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Khắc Vĩnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 24, cùng sự tham dự của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo 515 phụ trách huyện Đồng Phú, các Thành viên Ban Chỉ đạo 24 và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn.
Được sự ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Tống Ngọc Trường – Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện trình bày báo cáo kết quả tổng hợp, xác minh cơ sở dữ liệu kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện; theo đó, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Ban Chỉ đạo 24 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác minh, kết luận thông tin liệt sỹ; với vai trò nòng cốt, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn nỗ lực triển khai các giải pháp, nghiệp vụ nhằm rà soát, tìm kiếm, quy tập và hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ để bàn giao cho gia đình liệt sỹ hoặc an táng tại nghĩa trang liệt sỹ theo quy định; bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng và các tầng lớp Nhân dân để thu thập thông tin, tìm gặp những nhân chứng đã từng tham gia trong chiến tranh để nắm bắt thông tin, từ đó xây dựng kế hoạch để khảo sát, đào tìm, cất bốc. Kết quả, đã tổ chức kết luận địa bàn được 73/73 ấp, khu phố và lập bản đồ tìm kiếm ở 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (đạt 100%); đã kết luận danh sách 59 liệt sỹ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn huyện, trong đó kết luận số lượng mộ liệt sỹ đã quy tập trên địa bàn huyện đối với 17 liệt sỹ và 42 liệt sỹ chưa tìm kiếm, quy tập được. Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng Báo cáo cũng nêu rõ những tòn tại, hạn chế trong công tác này, đó là: Tỷ lệ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ chưa đạt theo kỳ vọng; công tác tuyên truyền cung cấp thông tin và phát phiếu thu thập thông tin ở một số ấp, khu phố còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; việc xác định vị trí, khu vực, số lượng liệt sỹ còn gặp nhiều khó khăn. Những tồn tại, hạn chế nêu trên là do: Sau năm 1975, các đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn huyện đã trở về huyện Đồng Phú tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nhiều đợt nhưng khi quy tập xong không vẽ lại sơ đồ mộ chí khu vực đã quy tập, cũng như không bàn giao lại danh sách và hồ sơ liệt sỹ quy tập cho địa phương nên khó khăn trong việc xác định chính xác số lượng liệt sỹ đã được quy tập, chưa được quy tập; địa hình đến nay đã thay đổi nhiều, có thông tin vị trí tìm kiếm chồng lấn với địa giới hành chính của địa phương khác; nhân chứng không còn hoặc đã già yếu, trí nhớ kém nên việc cung cấp, xác minh thông tin gặp rất nhiều khó khăn; danh sách liệt sỹ cấp trên cung cấp về nơi hy sinh, an táng ban đầu của nhiều liệt sỹ chưa cụ thể; việc lưu trữ, quản lý, bàn giao hồ sơ, danh sách liệt sỹ trước đây thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu khoa học nên khó khăn cho việc xác định vị trí an táng của liệt sỹ.
Đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của huyện Đồng Phú, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Đồng Phú, nhấn mạnh việc thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị quan trọng và rất ý nghĩa nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện công tác chính sách đối với người có công nói chung và đối với công tác thương binh, liệt sỹ nói riêng. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là một việc làm hết sức cần thiết và cấp thiết hiện nay, là công việc thể hiện tình cảm, trách nhiệm của những người đang sống đối với các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Do đó, đề nghị Đảng bộ, Chính quyền huyện Đồng Phú tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Khắc Vĩnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 24 nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, nhất là ý kiến của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và ý kiến của cơ quan chuyên môn; giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24) tổng hợp đầy đủ các ý kiến chỉ đạo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị vào biên bản hội nghị; sau hội nghị tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan hoàn chỉnh các cơ sở dữ liệu và bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của huyện Đồng Phú đúng theo quy định; tổng hợp các dữ liệu thuộc phạm vi của huyện báo cáo về tỉnh phục vụ việc lập bản đồ cấp tỉnh bảo đảm về số liệu thực sự khách quan, đầy đủ và đúng thời gian. Đồng thời kết luận: Một là, nhất trí với các cơ sở dữ liệu thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ đã được nêu trong Báo cáo của Ban Chỉ đạo 24 và Bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của huyện, đã được trình bày trước hội nghị. Hai là, nhất trí với các cơ sở dữ liệu lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện Đồng Phú đã được xác minh, kết luận từ cấp ấp, khu phố và cấp xã, thị trấn đến cấp huyện. Ba là, nhất trí thông qua 9 nội dung theo Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cần phải kết luận đó là: Danh sách liệt sỹ chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện; Số lượng mộ liệt sỹ đã tìm kiếm, quy tập trên địa bàn huyện; Số lượng mộ liệt sỹ chưa tìm kiếm quy tập trên địa bàn huyện; Khu vực, địa bàn có mộ liệt sỹ đã tìm kiếm quy tập xong; Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sỹ, đã tìm kiếm quy tập nhưng chưa hết, cần phải tiếp tục tìm kiếm quy tập; Khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sỹ nhưng chưa tổ chức tìm kiếm quy tập; Khu vực, địa bàn đã tìm kiếm, quy tập nhưng chưa có kết quả; Khu vực, địa bàn không rõ thông tin (vùng mờ); Khu vực, địa bàn có thông tin liệt sỹ nhưng chồng lấn địa giới hành chính với địa phương khác./.
 

Tác giả bài viết: Văn Bính - CVNC.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây