Huyện Đồng Phú thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND huyện khóa XI, lần thứ Mười

Thứ sáu - 14/06/2019 10:09 1.064 0
Sáng ngày 12/6/2019, tại Phòng họp D – Trụ sở UBND huyện, CT.UBND huyện Trần Văn Vinh chủ trì cuộc họp thông qua Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thông qua Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung 6 tháng cuối năm 2019.
Huyện Đồng Phú thông qua các nội dung trình tại kỳ họp HĐND huyện khóa XI, lần thứ Mười
Tham dự cuộc họp có các PCT.UBND huyện, thành viên UBND huyện, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, Kho bạc NN, Chi cục Thuế, Hạt Kiểm lâm, CN VPĐK đất đai, UBND xã, thị trấn.
Trên cơ sở dự thảo Báo cáo: Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB tập trung 6 tháng cuối năm 2019, thì trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, như: Tình hình thiên tai diễn biến bất thường; sản lượng hạt điều giảm, giá mủ cao su vẫn ở mức thấp, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,... nhưng với tình thần nổ lực của toàn hệ thống chính trị, sự đồng tỉnh, ủng hộ của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2019 theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25/12/2018 của HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 đã đạt được kết quả khả quan, như: Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn và các khoản ghi thu được để lại quản lý qua ngân sách ước thực hiện là: 160,037 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán giao; Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 260 tỷ đồng, đạt 54,49% dự toán giao; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ước thực hiện 9,79%, đạt 104% kế hoạch, Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ ước thực hiện 81,8%, đạt 150% kế hoạch; Số giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) ước thực hiện 9,3 giường, đạt 88% kế hoạch; Số bác sỹ/vạn dân ước thực hiện 5,7 bác sỹ/vạn dân, đạt 106% kế hoạch; Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước thực hiện 87%, đạt 98% kế hoạch; Giải quyết việc làm ước thực hiện 1.824 người, đạt 48% kế hoạch; Số lao động được đào tạo nghề ước thực hiện 420 người, đạt 28% kế hoạch; Tỷ lệ lao động được đào tạo ước thực hiện 47,01%, đạt 99% kế hoạch; Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện ước thực hiện 98%, đạt 98% kế hoạch; Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch hợp vệ sinh ước thực hiện 98,2%, đạt 102% kế hoạch; Cấp mới giấy chứng nhận QSD đất theo nhu cầu của người dân đã đăng ký là 1.063 giấy, đạt 100,6% kế  hoạch.
9b48ba88aacc4e9217dd
Phó Chánh VP.HĐND và UBND huyện Phạm Đức Chuyền thông qua dự thảo báo cáo
Trên cơ sở phát biểu của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh thay mặt UBND huyện chỉ đạo:
Yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch bổ sung chỉnh sửa, báo cáo theo ý kiến đóng góp của các thành phần dự họp, hoàn chỉnh báo cáo, gửi Thường trực UBND huyện trong Tuần lễ 25/2019, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
- Đối với báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh bổ sung kết quả khắc phục tồn tại năm 2018, đánh giá thuận lợi, khó khăn năm 2019, phần nhiệm vụ 6 tháng cuối năm bổ sung giải pháp thực hiện.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện chậm nhất ngày 14/6/2019.
- Giao Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện:
+ Làm việc với thủ trưởng cơ quan, đơn vị về giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
+ Tham mưu UBND huyện báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh hàng tháng; kết quả hoạt động, chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND huyện; kết quả thực hiện chương trình công tác.
- Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch:
+ Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Dân tộc, Kho bạc Nhà nước và cơ quan liên quan rà soát các dự thảo báo cáo của Phòng trình trong Tuần lễ 24/2019, báo cáo Thường trực UBND huyện trong Tuần lễ 25/2019.
+ Tham mưu UBND huyện dự thảo báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quí, 6 tháng, năm theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng làm việc với UBND xã để thống nhất các tuyến đường, cách thức xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoàn thành trong Tuần lễ 24/2019, để thông qua Thường trực Huyện ủy trong Tuần lễ 25/2019./.

Tác giả bài viết: Lê Cẩm Tú - CVKT.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây