Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, các chỉ tiêu tổng quát năm 2020.

Thứ sáu - 27/12/2019 13:19 616 0
Dưới sự lãnh đạo, điều hành tích cực của Huyện ủy, UBND huyện tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên tất cả các ngành, lĩnh vực chuyển biến tích cực, với kết quả cụ thể như sau:
hình minh  họa
hình minh họa
đsdI. Lĩnh vực Kinh tế:
1. Nông nghiệp, nông thôn:
Các loại cây trồng phát triển tốt. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định; xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại địa bàn 11 xã, thị trấn, hiện đã hết dịch 10/11 xã, thị trấn. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 2%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trong nội bộ ngành nông nghiệp ước đạt 33,06%.
Tổ chức công bố xã Tân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Tiếp và làm việc với Đoàn thẩm tra tỉnh, thẩm tra các tiêu chí để công nhận xã: Đồng Tiến, Tân Hưng đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2019: 08/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 còn lại đạt từ 14 đến 16 tiêu chí, số tiêu chí đạt bình quân 18,2 tiêu chí /xã.
          2. Lâm nghiệp: Hoàn thiện việc bàn giao tổng thể diện tích rừng, đất lâm nghiệp, tài chính và nhân sự từ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước về huyện quản lý; Xử lý 14 trường hợp vi phạm pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp, nộp ngân sách Nhà nước 157.410.000 đồng.
3. Tài nguyên và Môi trường:
Triển khai kế hoạch cấp mới giấy chứng nhận QSD đất năm 2019 và lập thống kê đất đai năm 2018. Cấp mới 2.132 giấy chứng nhận, với diện tích 3.275  ha, đạt 213% kế hoạch; giải quyết xong 47/49 trường hợp kiến nghị về đất đai, hiện còn 02 trường hợp đang tiến hành xác minh giải quyết.
Cấp 32 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; xử phạt 02 trường hợp vi phạm về lĩnh vực môi trường, với tổng số tiền 35.000.000 đồng.
4. Công nghiệp - TTCN, điện, giao thông, cấp phép xây dựng:
Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái Bình Dương. Triển khai Tiểu dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh.
Triển khai xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện; khảo sát thẩm định danh mục đường BTXM cơ chế đặc thù theo chỉ tiêu 120km tỉnh giao; kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng 12 trường hợp, thu nộp ngân sách 180.500.000 đồng.
5. Xây dựng cơ bản, quy hoạch, đền bù, giải tỏa, bán đấu giá quyền sử dụng đất:
Giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 11,716 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch; ước cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch. Giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 là 141,684/212,901 tỷ đồng, đạt 67% số vốn thực nhận, đạt 60% so với kế hoạch vốn điều chỉnh giao; ước cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch.
Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án BOT đường Đồng Phú – Bình Dương; Dự án nâng cấp đường nhựa nối dài hai đầu đường vành đai từ thị trấn Tân Phú đến giáp ranh xã Tân Lập: Dự án xây dựng đường vòng tránh công trình quốc phòng tại ấp Tân Hà, xã Tân Tiến và dự án nâng cấp mở rộng đường ĐH 519 huyện Phú Giáo theo quy định.
Phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư tập trung kết hợp một số cơ quan nhà nước xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
6. Tài chính, thống kê:
Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 11 tháng là 312,244 tỷ đồng, đạt 103,05% dự toán điều chỉnh tỉnh và đạt 97,58% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao, ước cả năm 353,100 tỷ đồng, đạt 110,34% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao.
Tổng chi NSNN trên địa bàn huyện thực hiện 11 tháng là 524,666 tỷ đồng, đạt 88,73% dự toán điều chỉnh tỉnh và đạt 75,91% dự toán HĐND huyện giao, ước thực hiện cả năm 2019 là 689,362 tỷ đồng, đạt 99,74% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao.
          Hoàn thành cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
7. Tín dụng:
Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Tổng dư nợ ước thực hiện cả năm là 250.208 triệu đồng, đạt 99,7%.
Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện: Tổng dư nợ cho vay 1.737 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 8,43%.
Phòng Giao dịch Tân Tiến (thuộc VietinBank Bình Phước): Tổng dư nợ cho vay ước cả năm400 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 22%.
          8. Thương mại, giá cả:
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam – 15/3/2019. Tổ chức kiểm tra hoạt động các chợ; giá cả thị trường tương đối ổn định; hàng hóa tại các chợ đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu thiết yếu của người dân.
II. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:
1. Giáo dục và đào tạo:
Trong năm, 99,4% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 52,3% học sinh được khen thưởng; tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp huyện có 85 giáo viên đăng kí dự thi, đạt 56 giáo viên.
Tổ chức hiệu quả các cuộc thi cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh dành cho học sinh như: Cuộc thi Khoa học kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng;  Đại hội TDTT; Hội thi nghi thức Đội; học sinh giỏi lớp 9...
2. Văn hóa – Thông tin – Thể thao:
Công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì đều đặn; nội dung tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện trọng đại của đất nước. Đầu tư hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cho 11 xã, thị trấn, Công an huyện và Ban CHQS huyện. Tổ chức thành công: Hội chợ Hoa xuân tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Thành đất hình tròn Thuận Lợi 1.
3. Chính sách xã hội:
Giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng chính sách người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng 11 căn nhà tình thương, với tổng số tiền 630 triệu đồng.
Tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 80.844 người, tăng 2.144 người (3,2%) so với năm 2018; tỷ lệ bao phủ BHYT ước thực hiện năm 2019 đạt 89% dân số, tăng 2% so với năm 2018.
4. Y tế:
Tổ chức thường xuyên các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi, xử phạt vi phạm hành chính 17 cơ sở, với tổng số tiền 26.150.000 đồng.
Thực hiện rà soát và cập nhật thông tin biến động dân số vào kho dữ liệu điện tử, đặc biệt là số liệu về số trẻ sinh ra và số trẻ sinh là con thứ 3 trở lên.
5. Dân tộc và Tôn giáo:
a) Dân tộc:
Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS được đảm bảo, đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tết truyền thống đồng bào Chăm, Khmer; Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú lần III năm 2019.
b) Tôn giáo:
Tình hình sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận diễn ra bình thường, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; không xảy ra vụ việc vi phạm liên quan đến tôn giáo. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Lễ Phục sinh năm 2019, Đại lễ Phật đản PL.2561 – DL.2019.
6. Khoa học và Công nghệ:
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các dự án chuyển giao khoa học công nghệ năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020; Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Đồng Phú.
III. Lĩnh vực Nội chính:                                                                     
1. Về quốc phòng:
Tổ chức tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; Tổ chức Hội trại giao nhận quân năm 2019; Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Tổ chức diễn tập Hội nghị tổng kết diễn tập Khu vực phòng thủ có một phần thực binh huyện năm 2019.
2. Về an ninh và trật tự an toàn xã hội:
Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định; không xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh chính trị; Xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, 05 người bị thương; va chạm giao thông 01 vụ, làm 04 người bị thương; Xảy ra 03 vụ cháy, làm 01 người chết, thiệt hại tài sản khoảng 3,6 tỷ đồng.
3. Công tác tiếp dân, thanh tra và phòng, chống tham nhũng:
Tổng số lượt công dân đã tiếp 179 vụ việc/227 công dân. Tổng số đơn thư đã giải quyết 75/84 đơn.
Hoàn thành 05 cuộc thanh tra, đạt 125% so với Kế hoạch. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 và báo cáo theo quy định. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo không phát sinh vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.
4. Công tác Tư pháp:
Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Đồng Phú kỳ 2014-2018; tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng cải cách đến năm 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư. Tập huấn, triển khai hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện.      
5. Công tác Nội vụ:
Tổ chức sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quyết định số 372-QĐ/HU ngày 20/8/2018 của Huyện ủy đối với trường học, năm học 2019 – 2020. Thành lập và chính thức đưa vào hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.
          B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:
I. Các chỉ tiêu về kinh tế:
1. Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 312,5 tỷ đồng;
2. Tổng chi ngân sách là 610,590 tỷ đồng;
3. Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu của người dân đã đăng ký, phấn đấu đạt trên 2.000 giấy (tương ứng với diện tích 2003,5 ha);
II. Các chỉ tiêu xã hội, môi trường:
1. Giảm 100 hộ nghèo trong tổng số 256 hộ nghèo;
2. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 9,4%;
3. 100% trạm y tế thực hiện nhiệm vụ điều trị có bác sỹ;
4. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90% trên tổng dân số;
5. Giải quyết việc làm cho 3.950 lao động;
Số lao động được đào tạo nghề 1.550 lao động;
6. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 50,3%;
7. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99%;
8. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%;
9. Tỷ lệ che phủ rừng chung đạt 77,75% (tỷ lệ che phủ rừng đạt 19,81%);
10. 02 xã đạt nông thôn mới năm 2020 (xã: Đồng Tâm, Thuận Lợi), đạt 100% số xã về đích NTM năm 2020.
11. Huyện về đích nông thôn mới năm 2020./.

Tác giả bài viết: Lê Cẩm Tú - CVKT.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây