hien ke
sn bac

ĐỒNG PHÚ: ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Thứ năm - 01/03/2018 07:55 4.299 0
Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 30/01/2018 của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
hình minh họa
hình minh họa
Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cơ bản, lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 337/UBND-NC ngày 26/02/2018, trong đó chỉ đạo:
 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập, quán triệt sâu sát mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 30/01/2018 của Huyện ủy về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
2. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị, địa phương; Trong sinh hoạt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức làm theo, lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc để tập trụng giải quyết đạt hiệu quả. Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội XII của Đảng đã đề ra.
3. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả các bài viết, chuyên mục và chương trình phát sóng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về tấm gương người tốt, việc tốt.
4. Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản này của Chủ tịch UBND huyện về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.
5. Văn phòng HĐND và UBND huyện xây dựng chuyên mục học tập và làm theo Bác trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện và thường xuyên cập nhật những tin hoạt động nổi bật trên Cổng thông tin điện tử huyện trong học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW để thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng cao; nhiều mô hình tiên tiến, việc làm hay từng bước lan tỏa trong xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.
6. Giao Phòng Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện) căn cứ văn bản hướng dẫn các hình thức khen thưởng, biểu dương, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời là cơ quan thường trực tiếp nhận báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện.
7. Các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực hiện việc bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, trình cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời./.
 

Tác giả bài viết: Phương Thảo - CVNC

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây