Đồng Phú tổ chức Hội nghị tuyên dương năm 2012

Thứ tư - 31/07/2013 11:18 2.889 0
Ngày 04/12/2012 Hội khuyến học huyện Đồng Phú tổ chức Hội nghị tuyên dương Gia đình - Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học và tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi, GV dạy giỏi, CBQL giỏi, CB, CC, VC tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi năm 2012.
Về dự Hội nghị có ông Dương Văn Tải, Phó chủ tịch TT Hội khuyến học tỉnh Bình Phước, Ông Trần Văn Khai, UV BTV HU, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Tặng, UV BTV HU, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội khuyến học huyện, ông Lã Quốc Tuấn, Trưởng phòng GD&ĐT, Phó chủ tịch Hội KH huyện cùng các ban ngành đoàn thể huyện và các gia đình - dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, học sinh giỏi, GV dạy giỏi, CBQL giỏi, CB, CC, VC tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi năm 2012.
          Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị ông Nguyễn Văn Tặng, UV BTV HU, Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội khuyến học huyện biểu dương những gia đình, dòng họ hiếu học là cuộc vận động lớn do Hội Khuyến học Việt Nam phát động, nhằm tạo nền móng vững chắc để xây dựng xã hội học tập. Những năm qua, việc thực hiện các tiêu chí “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” đã được các địa phương trong huyện triển khai cụ thể, vận dụng sáng tạo, phong phú, đạt kết quả cao và mang lại hiệu quả thiết thực. Các gia đình, dòng họ hiếu học ngày càng được mở rộng về quy mô  góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, nhiều gia đình có cuộc sống nghèo khó nhưng vẫn quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, tạo điều kiện cho con cháu ăn học thành đạt. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng gia đình hiếu học, cán bộ công chức luôn là lực lượng nòng cốt với nhiều tấm gương tiêu biểu chăm sóc, giáo dục con cháu học hành thành đạt, góp phần nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, tạo nền tảng phát huy công tác khuyến học ở cơ sở, xây dựng xã hội học tập. .Nhiều dòng họ, cộng đồng, chi hội KDC  đã xây dựng ,gây quĩ  lên đến hàng trăm triệu đồng (Hội ĐH Thanh Hóa ở xã Đồng Tâm  200 triệu đồng, dòng họ Hoàng ở ấp 6 xã Tân Lập 100 triệu đồng ...) nhiều cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan luôn đồng hành cùng với Hội khuyến học huyện trong việc hỗ trợ, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà Tết trung thu, tặng nhà nhân ái, tiếp bước cho em tới trường  đó là  Ban đại diện Phật giáo huyện, Công an huyện, Trung tâm NEW STAR…
Riêng  Đài truyền hình tỉnh Bình Dương  tặng 03 suất học bổng thắp sáng ước mơ mỗi suất trị giá 10 triệu đồng ,Công ty TNHH kinh doanh khí hóa lỏng Miền Đông  tặng 01 ngôi nhà  Nhân ái trị giá 50 triệu đồng cho em Trương Văn Hoa học sinh lớp 6 ngụ tại  ấp Thạch Màng xã Tân Lợi. Mặc dù  mới thành lập song Trung tâm NEW STAR  đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức hội trại vui học Tiếng anh ,giáo dục kỹ năng sống  và tặng nhiều suất học bống  cho học sinh ...
 Từ nguồn quỹ vận động được, các cấp Hội đã khen thưởng, giúp đỡ học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cán bộ giáo viên đạt danh hiệu thi đua các cấp, hỗ trợ cho học sinh nghèo ăn tết, mua sắm trang thiết bị, xây dựng hàng rào, nhà vệ sinh góp phần xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia .
          Từ kết quả cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học – Dòng họ hiếu học” “Cộng đồng khuyến học “ của huyện cho thấy:“Xây dựng “Gia đình hiếu học , Dòng họ hiếu học, ” đã trở thành một phong trào quần chúng rộng khắp trên địa bàn huyện Đồng Phú. Nó thể hiện đậm nét truyền thống hiếu học vốn có từ lâu. “Gia đình hiếu học , dòng họ hiếu  học, ” là một mô hình độc đáo của người Việt Nam, là một nhân tố cần thiết và quan trọng để phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài đặc biệt là để xây dựng một xã hội học tập. Thực hiện những tiêu chí gia đình hiếu học, con em chúng ta không những được tạo điều kiện đến trường, trở thành những học sinh giỏi mà còn thúc đẩy người lớn ra sức học tập, tiếp thu khoa học công nghệ, bồi bổ kiến thức, nâng cao tay nghề, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thiết thực vào sự phát triển của huyện nhà “Các gia đình hiếu học” đã góp phần tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, khuyến khích dạy tốt học tốt, góp phần không nhỏ vào cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động trong thời gian qua”.
  Cùng với việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học thì  phong trào xây dựng khu dân cư khuyến học trong những năm qua đã khẳng định ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chăm lo phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, tất cả cùng cố kết với nhau vì một cộng đồng coi trọng việc học cho cả trẻ em và người lớn, hướng tới xây dựng khu dân cư văn hóa và  hiếu học ngày càng  ấm no hạnh phúc.

Ông 
Nguyễn Văn Tặng, UV BTV HU, PCT UBND, CT HKH phát biểu chỉ đạo Hội nghị
          Tuy nhiên ông Nguyễn Văn Tặng cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại và hạn chế đó là:
- Công tác phát triển các Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học chưa thực sự trở thành một phong trào rộng lớn mang tính quy mô, đặc biệt là  phát triển Cộng đồng khuyến học tại các địa phương.
- Chưa tổng kết các điển hình tiến tiến về Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học để các xã, thị trấn có điều kiện tham quan học tập.
- Việc vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học ở các cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao (kể cả việc bình xét GĐHH ). Để tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về công tác  Khuyến học, khuyến tài, xây dựng  xã hội học tập” và thực hiện có hiệu quả Đề án Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện giai đoạn 2012-2015 và  tiếp thu  ý kiến chỉ đạo của ông Dương Văn Tải, Phó chủ tịch TT Hội KH tỉnh ông Nguyễn Văn Tặng đề nghị : 
,          1,  Mỗi gia đình, dòng họ cần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc động viên con em hiếu học, hướng tới xây dựng gia đình văn hoá, cộng đồng giàu mạnh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Bởi trong mỗi gia đình, truyền thống hiếu học là một yếu tố rất quan trọng tác động trực tiếp đến hành vi, lối sống và nhân cách của từng thành viên. 
          2,Các cấp ủy Đảng, MTTQ ,các cơ quan ,ban ngành , các Hội ,Đoàn thể cần   tiếp tục  quán triệt thực hiện  Chỉ thị 11/CT-TW của Bộ Chính trị, Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ,  trong đó chú trọng triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập “ giai đoạn 2012-2015 ,Chương trình hành động   của  Tỉnh ủy về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nâng cao chất lượng theo hướng toàn diện các tiêu chí gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học. Phát huy tốt vai trò của khuyến học dòng họ, cộng đồng, làm tốt khâu tuyên truyền, động viên bằng nhiều hình thức 
3, Hội khuyến học các cấp Tăng cường  vận động các cá nhân, tổ chức xã hội trong và ngoài địa bàn huyện tham gia đóng góp quỹ Hội.
Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng Gia đình hiếu học - Dòng họ hiếu học - Cộng đồng khuyến học làm nền tảng xây dựng một XHHT, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài  đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa  đất nước.                
 Làm tốt công tác khen thưởng các Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học; học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khen thưởng cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học tạo điều kiện khuyến khích học sinh, cán bộ, giáo viên phấn đấu học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
          Đề nghị các nhà trường, các thầy giáo, cô giáo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó chú ý động viên khuyến khích phát triển và chăm sóc  nhân tài  cho đất nước.
             Cũng tại Hội nghị này có 23 tập thể và 126 cá nhân tiêu biểu cho các GĐHH, DHHH, CĐKH, giáo viên giỏi, học sinh giỏi , CBQL giỏi, cán bộ công chức, viên chức tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi đã được khen thưởng  
            Sau đây là 1 số hình ảnh của Hội nghị


ông Dương Văn Tải, PCT TT HKH tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết với ZaLo
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay1,514
  • Tháng hiện tại20,541
  • Tổng lượt truy cập16,027,277
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây