Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 và các chỉ tiêu trọng tâm năm 2021

Thứ tư - 03/02/2021 11:15 2.051 0
hình minh họa
hình minh họa
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020:
I. Lĩnh vực Kinh tế:
1. Nông nghiệp:
Các loại c
ây trồng phát triển tốt không có sâu bệnh và dịch bệnh xảy ra. Thực hiện chi trả hỗ trợ cho các hộ nông dân trồng điều bị sâu, bệnh hại niên vụ 2016-2017, với tổng số tiền là 7,799 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định. Công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật thực hiện tốt. Phát triển mới 01 HTX điều hữu cơ.
Chương trình nông thôn mới: Hai xã Đồng Tâm và Thuận Lợi (đạt 19/19 tiêu chí) đạt chuẩn NTM. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới: Đã đạt 7/9 tiêu chí, còn 02 tiêu chí (giao thông, y tế - văn hóa – giáo dục) đang tiến hành đánh giá.
2. Lâm nghiệp:
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật lâm nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, nộp ngân sách Nhà nước 125.550.158 đồng.
3. Tài nguyên và Môi trường:
Thực hiện công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện. Cấp mới 2.779 giấy chứng nhận, đạt 138% kế hoạch; giải quyết xong 36/39 trường hợp kiến nghị về đất đai, hiện còn 03 trường hợp đang tiến hành xác minh giải quyết.
Cấp 13 giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; phối hợp với Đoàn Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường thanh tra đột xuất tại Công ty TNHH TMDV Mỹ Nga – xã Tân Tiến; kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 01 công ty chế biến gỗ tại xã Thuận Lợi, với số tiền 128 triệu đồng.
4. Công nghiệp – TTCN, giao thông:
Tổng giá trị sản lượng công nghiệp thực hiện cả năm là 26.050 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tỉ lệ hộ sử dụng điện là 99%, đạt 100% kế hoạch.
Thực hiện đầu tư 81,179 km đường BTXM năm 2020, đạt 104,7% chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá “Xây dựng về hạ tầng, giao thông – Phát triển hạ tầng đô thị - Phát triển hạ tầng ngoài Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp”.
5. Xây dựng cơ bản, đền bù, giải phóng mặt bằng:
- Kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2019 được kéo dài thanh toán đến ngày 31/12/2020 là 20,585/23,833 tỷ đồng, đạt 86,4% kế hoạch. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản điều chỉnh năm 2020 là 248,740/319,915 tỷ đồng, đạt 77,8 %.
- Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án: BOT đường Đồng Phú – Bình Dương; nâng cấp, mở rộng đường ĐT741; 05 tuyến đường kết nối từ đường ĐT.741 vào khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ - Đô thị Đồng Phú, trong đó đang tiến hành vận động hiến cây, hiến đất, tổng diện tích đất đã vận động được trên 57 ha, tổng giá trị vận động trên 100 tỷ đồng.
6. Tài chính:
Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện là 517,297 tỷ đồng, đạt 186,297% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và đạt 171,297% dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao.
Tổng chi NSNN trên địa bàn huyện thực hiện là 694,544 tỷ đồng, bằng 116,61% dự toán điều chỉnh UBND tỉnh giao và bằng 113,75% dự toán HĐND huyện giao.
7. Thương mại, giá cả:
Nhìn chung, giá cả thị trường tương đối ổn định; hàng hóa tại các chợ đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu thiết yếu của người dân. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với lĩnh vực vận tải và thương mại trên địa bàn huyện.
II. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội:
1. Giáo dục:
Có 9/27 trường đạt chuẩn quốc gia. 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia phổ cập: Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; giáo dục tiểu học mức độ 3; giáo dục trung học cơ sở mức độ 1; xóa mù chữ mức độ 1.
2. Văn hóa – Thông tin – Thể thao:
Công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì đều đặn. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá “Cải cách thủ tục hành chính – từng bước xây dựng đô thị thông minh” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, qua đó các cá nhân, tổ chức chấp hành tốt.
3. Chính sách xã hội:
Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm và tặng 8.628 phần quà, với tổng trị giá 3.383,66 triệu đồng và 5 tấn gạo, tạo điều kiện cho người người, nhà nhà đều có điều kiện vui Xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc.
Hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người bán vé số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là 4.382 người, với tổng số tiền 5.233,75 triệu đồng. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình đột phá “Đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết việc làm giai đoạn 2020-2025”.
4. Y tế:
Thực hiện các giải pháp để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP dịp tết Nguyên đán Canh Tý, tháng hành động vì ATTP và Kỳ thi THPT năm 2020; kiểm tra hành nghề y dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm năm 2020.
5. Dân tộc và Tôn giáo:
Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS được đảm bảo; tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2020 trên địa bàn huyện.
Tình hình sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận diễn ra bình thường, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; không xảy ra vụ việc vi phạm liên quan đến tôn giáo. Tổ chức thăm hỏi và chúc tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các tổ chức tôn giáo.
6. Khoa học và Công nghệ:
Triển khai đề án áp dụng quản lý hệ thống ứng dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, hàng hóa. Triển khai Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030.
III. Lĩnh vực Nội chính:                                                                   
1. Về quốc phòng:
Tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đảm bảo an toàn. Thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.
2. Về an ninh và trật tự an toàn xã hội:
Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 14 người (trên tuyến đường ĐT741, QL14 do Công an tỉnh quản lý). Công tác Phòng cháy, chữa cháy: Xảy ra 03 vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.
3. Công tác tiếp dân, thanh tra và phòng, chống tham nhũng:
Tổng số lượt đã tiếp 141 vụ việc/252 công dân. Đã giải quyết 87/103 đơn, hiện còn 16 đơn đang trong hạn giải quyết.
Triển khai 04 cuộc thanh tra (02 cuộc theo kế hoạch, 02 cuộc đột xuất). Đã kết thúc 04/04 cuộc; kết quả: Xem xét, xử lý trách nhiệm đối với 02 cá nhân, thu hồi số tiền vi phạm là 96.402.825 đồng.
4. Công tác Tư pháp:
Công tác tư pháp được duy trì, thực hiện tốt; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Tổ chức tập huấn công tác chứng thực, số hóa sổ hộ tịch. Rà soát, hệ thống văn bản kỳ 1997-2020, công bố danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến 30/9/2020. Tập huấn, tổ chức điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 đối với 03 xã: Đồng Tiến, Tân Hưng, Thuận Lợi.
5. Công tác Nội vụ:
Thực hiện công tác nâng bậc lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên  chức; quyết định nghỉ hưu, thôi việc theo nguyện vọng, tiếp nhận và điều động công tác theo đúng quy định. Giao chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước huyện lần thứ IV năm 2020; lập danh sách Đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2020.
B. CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM NĂM 2021:
1. Thu ngân sách phát sinh trên địa bàn 342,125 tỷ đồng;
2. Tổng chi ngân sách 629,694 tỷ đồng;
3. Số Hợp tác xã thành lập mới 02 HTX (tại xã Tân Lập, Tân Tiến; mô hình: Chăn nuôi, trồng trọt);
4. Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu của người dân đã đăng ký, khoảng 2.003,5ha, tương ứng trên 2.000 GCN, nâng diện tích đã cấp GCN QSD đất đạt trên 80%/tổng diện tích đất đủ điều kiện được cấp GCN;
5. Số hộ nghèo giảm trong năm: Giảm 52/105 hộ nghèo; còn lại 53 hộ diện bảo trợ xã hội.
6. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều <1%;
7. Lao động được giải quyết việc làm 1.925 lao động;
   Số lao động được đào tạo nghề 800 lao động
8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 53%;
9. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 01 trường (MN Đồng Tiến);
10. Số giường bệnh/vạn dân 7,94 giường;
11. Số bác sỹ/vạn dân 5,06 bác sỹ;
12. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 9,35% (giảm 0,05% so với năm 2020);
13. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 91%;
14. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 99,1%;
15. Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,2%;
16. Tỷ lệ che phủ rừng chung đạt 77,19%;
17. 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao (xã Tân Lập) và mỗi xã có ít nhất 01 khu dân cư kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn Nông thôn mới;
18. Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức 3, mức 4 đạt từ 95% trở lên./.

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết với ZaLo
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
LỊCH LÀM VIỆC
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay1,794
  • Tháng hiện tại139,423
  • Tổng lượt truy cập15,965,480
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây