Ngân hàng chính sách xã hội huyện

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TRIỂN TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO CÁN BỘ KIÊM NHIỆM, PHỐI HỢP THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2023

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TRIỂN TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO CÁN BỘ KIÊM NHIỆM, PHỐI HỢP THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2023

 •   24/03/2023 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Trong 3 ngày 05,07 và 09/3/2023 tại UBND các xã Tân Lợi, Đồng Tâm và Tân Phước Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đồng Phú đã phối hớp với tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các lớp đào tạo cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2023 theo Kế hoạch số 07/KH-BĐDHĐQT ngày 08/02/2023 của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH
Hội đồng quản trị NHCSXH triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030”

Hội đồng quản trị NHCSXH triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030”

 •   21/03/2023 07:49:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg, ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030, Hội đồng quản trị NHCSXH đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.
Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai ứng dụng VBSP Smart Banking trên điện thoại thông minh

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai ứng dụng VBSP Smart Banking trên điện thoại thông minh

 •   13/03/2023 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/06/2022 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 4721/QĐ-NHCS về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Mobile Banking.
Hiệu quả từ nguồn vốn Hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn huyện Đồng Phú

Hiệu quả từ nguồn vốn Hỗ trợ tạo việc làm trên địa bàn huyện Đồng Phú

 •   27/02/2023 07:25:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được Chính phủ giao thực hiện triển khai một số chương trình tín dụng chính sách nằm trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-CP ngày 30/01/2022. Trong đó, cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được Chính phủ giao 10.000 tỷ đồng vốn để NHCSXH thực hiện cho vay Hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động trong 2 năm 2022 và 2023.
Năm 2022 một năm với nhiều điểm sáng về tín dụng chính sách

Năm 2022 một năm với nhiều điểm sáng về tín dụng chính sách

 •   30/12/2022 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 619
 •   Phản hồi: 0
Tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đồng Phú trong 20 năm qua được xem là bước đột phá quan trọng với việc cho ra đời một kênh tín dụng chuyên biệt, góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt năm 2022 NHCSXH huyện đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ
Đồng Phú tập trung giải ngân, đảm bảo kế hoạch tín dụng chính sách xã hội năm 2022

Đồng Phú tập trung giải ngân, đảm bảo kế hoạch tín dụng chính sách xã hội năm 2022

 •   21/12/2022 11:31:00 AM
 •   Đã xem: 492
 •   Phản hồi: 0
Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội của huyện, kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn tín dụng năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đồng Phú đã triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch giải ngân nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng.
Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

Đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình

 •   16/12/2022 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 345
 •   Phản hồi: 0
Năm 2022 là một năm đầy biến động do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và biến động về tình hình kinh tế - chính trị của các nước trên thế giới đã ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống, thu nhập của phần lớn hộ gia đình, đặc biệt là những hộ gia đình sống tại khu vực nông thôn
Tín dụng chính sách - Điểm tựa cho nhiều gia đình thoát nghèo bền vững

Tín dụng chính sách - Điểm tựa cho nhiều gia đình thoát nghèo bền vững

 •   21/11/2022 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 830
 •   Phản hồi: 0
Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, được xem là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình đưa đất nước phát triển sánh ngang với các cường quốc năm châu. Tại Bình Phước nói chung và tại huyện Đồng Phú nói riêng, hoạt động tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã và đang có sự phát triển vững mạnh, ngày càng đóng vai trò quan trọng, chuyển tải kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tới các đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của huyện nhà.
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Phú thực hiện các Chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đồng Phú thực hiện các Chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11

 •   21/11/2022 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NĐ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2022

 •   26/10/2022 03:51:00 PM
 •   Đã xem: 672
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2022
BAN ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP 9 ĐẦU NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM

BAN ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐỒNG PHÚ TỔ CHỨC PHIÊN HỌP 9 ĐẦU NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHƯỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM

 •   20/10/2022 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
          Ngày 19/10/2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đồng Phú đã tổ chức cuộc họp Ban đại diện để đánh giá tình hình hoạt động của NHCSXH huyện 9 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho những tháng cuối năm.
GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – TẠO THÓI QUEN TIẾT KIỆM CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP

GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI – TẠO THÓI QUEN TIẾT KIỆM CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP

 •   13/10/2022 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 2702
 •   Phản hồi: 0
Với phương thức nhận tiền gửi của khách hàng tại trụ sở UBND các xã, thị trấn vào ngày giao dịch cố định hàng tháng với mức gửi tối thiểu cho mỗi lần chỉ từ 100.000 đồng đã tạo điều kiện để tất cả người dân trên địa bàn huyện Đồng Phú đặc biệt là những người có thu nhập thấp hình thành thói quen tiết kiệm thu nhập hàng tháng của gia đình mình.
Phát huy vai trò của các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đồng Phú

Phát huy vai trò của các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác trong việc thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đồng Phú

 •   29/09/2022 08:03:00 AM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua hoạt động ủy thác cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đồng Phú qua 4 tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) gồm: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Minh đã thực sự mang lại hiệu quả trong hoạt động quản lý và cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện ủy thác qua 4 tổ chức CT-XH.
TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN: BỆ ĐỠ CHO SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ HỌC TẬP

TÍN DỤNG HỌC SINH, SINH VIÊN: BỆ ĐỠ CHO SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ HỌC TẬP

 •   22/09/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 408
 •   Phản hồi: 0
Từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với học sinh, sinh viên đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đồng Phú đã giúp hàng ngàn lượt học sinh, sinh viên của những gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập nhằm giúp các em hoàn thành ước mơ trên con đường học tập.
Hơn 27.000 lượt hộ gia đình nghèo tại huyện Đồng Phú được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Hơn 27.000 lượt hộ gia đình nghèo tại huyện Đồng Phú được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

 •   25/08/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển người dân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Đồng Phú, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đã được vay vốn tín dụng ữu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
HÀNH TRÌNH 20 NĂM CHUYỂN TẢI VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐẾN VỚI HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

HÀNH TRÌNH 20 NĂM CHUYỂN TẢI VỐN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐẾN VỚI HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

 •   19/08/2022 08:39:00 AM
 •   Đã xem: 434
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/10/2002 Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cũng bắt đầu từ đây Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ra đời. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển công tác chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đã gặt hái được những thành quả hết sức to lớn.
Triển khai chương trình tín dụng cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Triển khai chương trình tín dụng cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

 •   15/08/2022 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 1156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/6/2022 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản hướng dẫn số 4912/HD-NHCS về nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.
GIÚP NGƯỜI DÂN CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH SẢN XUẤT TỪ NGUỒN VỐN PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

GIÚP NGƯỜI DÂN CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH SẢN XUẤT TỪ NGUỒN VỐN PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 •   05/07/2022 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 720
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng Phú đã thực hiện giải ngân 4 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho người lao động chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định tại các xã, thị trấn. Từ nguồn vốn vay này, nhiều gia đình đã đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Tín dụng chính sách bước sang tuổi 20 đồng hành cùng với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Tín dụng chính sách bước sang tuổi 20 đồng hành cùng với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

 •   03/06/2022 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 1466
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển người dân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Đồng Phú, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã quen thuộc với hình ảnh người cán bộ ngân hàng trong trang phục màu hồng hàng tháng về tại trụ sở UBND các xã, thị trấn để giải ngân, thu nợ, thu lãi và nhận tiền gửi của khách hàng.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây