Chỉ thị số 01/TC-UBND ngày 30/01/2015 của UBND huyện

Thứ tư - 04/02/2015 09:16 2.379 0
Về việc tổ chức đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
Để tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015 tiết kiệm, vui tươi, an toàn, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 của huyện Đồng Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ thị và yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt những việc sau đây:
1. Tổ chức các hoạt động đón Tết, vui Xuân an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt các nội dung sau:
a) Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm của Chính phủ, UBND tỉnh; tùy theo điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhằm kịp thời động viên, khích lệ mọi người hăng hái công tác.
b) Nghiêm cấm việc tặng quà dưới bất cứ hình thức nào cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015; không sử dụng ngân sách và các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng  không đúng chế độ quy định của Nhà nước; không sử dụng xe công phục vụ các hoạt động cá nhân. Nếu đơn vị nào để xảy ra vi phạm thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn để xảy ra vi phạm phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Giao Thanh tra huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo nội dung này về UBND tỉnh trước ngày 28/02/2015.
c) Các cơ quan, đơn vị rà soát chương trình làm việc, kế hoạch công tác và lập kế hoạch phân công lãnh đạo, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đơn vị; phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực phòng chống cháy nổ và giải quyết các công việc đột xuất trong các ngày Tết Nguyên đán và các ngày nghỉ bù theo quy định, nhất là Bệnh viện Đa khoa huyện, các Trạm Y tế và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc của công dân, không để công việc trì trệ, ách tắc trong dịp Tết và các ngày được nghỉ bù Tết.
d) Quan tâm tổ chức Tết cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình có công, mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trong dịp Tết; tổ chức vận động bắn pháo hoa Đêm Giao thừa và ủng hộ các hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.
đ) Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 03 Chương trình Quốc gia: Phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua, bán người gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; đồng thời, tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, toàn diện trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư với nội dung và biện pháp thích hợp. Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để củng cố các lực lượng bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, các tổ An ninh nhân dân, Bảo vệ dân phố, các mô hình nhân dân tự quản… góp phần thực hiện thắng lợi công tác phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp tội phạm.
e) Tổ chức huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán Ất Mùi – năm 2015 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại: Công văn số 84/UBND-NC ngày 12/01/2015, về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tết Dương lịch, tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội Xuân 2015.
f) Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4507/UBND-KTN ngày 29/12/2014, về thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đội Quản lý thị trường số 1 theo dõi, giám sát diễn biến của thị trường, nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết, để kịp thời có giải pháp đảm bảo sản xuất, lưu thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân với giá cả hợp lý; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hoá, tăng giá đột biến, đầu cơ trục lợi.
2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện:
a) Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội Xuân Ất Mùi - 2015.
b) Tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông liên tục từ nay đến hết tháng 02/2015; áp dụng các biện pháp đồng bộ, nghiêm khắc, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
c) Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với các khu vực trọng điểm, nơi tập trung đông dân cư, các chợ, các đơn vị chủ rừng, các cơ sở xăng, dầu, gas, khí đốt …
d) Tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn trọng điểm và các điểm vui chơi giải trí đông người; tăng cường lực lượng Công an bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trong những ngày Tết; chủ động phát hiện và kịp thời ngăn chặn, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng dịp Tết để kích động, gây rối, phá hoại; lợi dụng các lễ hội để hành nghề mê tín dị đoan. Xây dựng phương án đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết; tổ chức truy quét, triệt phá các ổ, nhóm côn đồ gây rối trật tự công cộng; xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội.
đ) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi người dân địa phương thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ thị số 406/TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng các loại pháo. Phối hợp với các cơ quan: Đội Quản lý thị trường số 1 và các lực lượng có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về buôn bán, tàng trữ các loại pháo.
3. Đội Quản lý thị trường số 1, Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, pháo, thuốc nổ, các trò chơi gây nguy hại cho trẻ em, sản phẩm văn hóa độc hại; tổ chức kiểm tra văn hóa, dịch vụ văn hóa trước, trong, sau Tết Nguyên đán Ất Mùi và quý I năm 2015.
4. Phòng Lao động – TB và XH chủ trì, phối hợp UBND xã, thị trấn rà soát hộ nghèo không có điều kiện đón Tết để hỗ trợ kịp thời; nếu để xảy ra tình trạng hộ nghèo không có điều kiện đón Tết mà không được hỗ trợ thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn và Trưởng phòng Lao động – TB và XH phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện; kịp thời cấp phát các chế độ cho các đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội trước Tết Nguyên đán Ất Mùi – năm 2015.
5. Phòng Tài chính – Kế hoạch đảm bảo cân đối đủ nguồn chi lương và các khoản phụ cấp cho các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách; phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo cho người dân có điều kiện đón Tết.
6. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế xã, thị trấn, Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện theo chức năng, nhiệm vụ:
- Đảm bảo đủ cơ số thuốc, phương tiện và tăng cường thêm số lượng y, bác sĩ trong mỗi ca trực để kịp thời cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết.
- Phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành Thương mại – Y tế và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra hàng hóa, thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, thực phẩm kém chất lượng trên địa bàn huyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi - năm 2015.
- Triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm ngăn chặn sự phát sinh và bùng phát của dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch cúm A(H5N1), cúm A(H5N6), ngăn chặn sự xâm nhập của cúm A(H7N9) và các loại cúm khác. Trong đó: Cần chú ý đến các địa bàn có nguy cơ cao, ổ dịch cũ, các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có những hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế.
7. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát những khiếu nại, kiến nghị và tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp trong dịp Tết.
8. Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an huyện, Ban CHQS huyện, UBND các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng: Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; phân công thành viên Ban Chỉ đạo Thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện trực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ trước, trong và sau tết Nguyên đán; kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng; kiên quyết không để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi – 2015, nếu đơn vị, địa phương nào để xảy ra cháy rừng trong dịp Tết phải được xem xét xử lý theo quy định và đưa vào kỳ đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên năm 2015.
9. Các xã, thị trấn hoặc đơn vị nào buông lỏng chỉ đạo, để xảy ra tình trạng buôn bán và đốt pháo nổ; để gia tăng tai nạn giao thông trong dịp Tết thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm kiểm điểm trước Chủ tịch UBND huyện.
10. Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện, Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện tăng cường tuyên truyền những thông tin bổ ích, thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những tập quán văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong những ngày Tết, xây dựng các chương trình đón Xuân vui tươi, lành mạnh.
11. Trung tâm Văn hóa và Thể thao phối hợp với Huyện đoàn và UBND xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
12. Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp Công an huyện, Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện, UBND thị trấn Tân Phú tham mưu UBND huyện tổ chức bắn pháo hoa Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Mùi – 2015.
13. Trung tâm Viễn thông huyện phối hợp với Bưu cục huyện đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán, kịp thời sửa chữa khi xảy ra sự cố, đặc biệt lưu ý đến các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện. Lưu ý: Bưu cục huyện tranh thủ xin ý kiến Bưu điện huyện để chỉnh trang khuôn viên, hàng rào Bưu cục huyện đảm bảo sạch sẽ, phát quang tạo mỹ quan sạch đẹp.
14. Điện lực Đồng Phú có kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ trong suốt dịp Tết và bố trí đầy đủ lực lượng trực để chủ động ứng phó và khắc phục các sự cố về điện. Cần đặc biệt chú ý các cơ quan, đơn vị quan trọng cần được duy trì cung cấp điện thường xuyên như Huyện ủy, UBND huyện, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền thanh và Truyền hình, Bệnh viện, Trung tâm viễn thông và các nơi công cộng.
15. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết; tham gia cùng địa phương thực hiện bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu; quan tâm và đảm bảo đời sống của công nhân và người lao động trong dịp Tết.
16. Tổ chức thực hiện:
a) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này.
b) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành của huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, lãnh đạo các đơn vị theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm Chỉ thị này; thường xuyên báo cáo UBND huyện kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất và thực hiện việc báo cáo tình hình Tết của các cơ quan, đơn vị về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) bằng hệ thống quản lý văn bản điện tử hoặc số Fax: 06513832085.


Xem toàn bộ nội dung Chỉ thị tại đây!

Tác giả bài viết: CV

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết với ZaLo
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,109
  • Tháng hiện tại20,136
  • Tổng lượt truy cập16,026,872
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây