ĐỒNG PHÚ: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG, KHU VỰC PHÒNG THỦ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

Thứ sáu - 27/04/2018 15:36 1.636 0
Nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác QPĐP, xây dựng, hoạt động KVPT và GDQP&AN năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác QPĐP, xây dựng, hoạt động KVPT, GDQP&AN năm 2018 ; thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 20/4/2018; sáng ngày 26/4/2018, huyện Đồng Phú tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, Khu vực phòng thủ, Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Trụ sở Ban CHQS huyện.
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Vinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tham dự Hội nghị có đại diện thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, phòng tham mưu, phòng Chính trị, phòng Hậu cần, phòng Kỹ thuật; Ban DQTV, Tác chiến, Quân lực, Quân báo/PTM, Ban Tổ chức/Phòng Chính trị/Bộ CHQS tỉnh; Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16; Kho K882; Trung tâm xử lý bom, mìn; QK1/lữ 25 CB/QK7; đại diện Giám đốc Công an tỉnh; Lãnh đạo Công ty CPCS Đồng Phú, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú và Công ty BOT; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCHQS, Trưởng Công an 11 xã, thị trấn.
Theo báo cáo, công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, giáo dục QP&AN thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế như:  Việc quán triệt thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ở một số đơn vị cơ sở, cấp ủy, chính quyền và một số ban ngành đoàn thể chưa thực sự chặt chẽ; Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, nhất là thẩm định các dự án kinh tế - xã hội, quản lý đất quốc phòng; công tác quy hoạch đất xây dựng các hạng mục công trình chiến đấu thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của huyện chưa thực hiện đúng theo lộ trình Đề án đã phê duyệt, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; Kết quả giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng chức sắc, chức việc, già làng, trưởng bản chưa được tổ chức thường xuyên; công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho Nhân dân chưa thực sự đa dạng, phong phú, chủ yếu là tuyên truyền qua hệ thống thông tin đại chúng, do đó hiệu quả đạt được chưa cao; Trình độ, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của một số cán bộ của các cơ quan từ huyện đến xã, thị trấn về công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, giáo dục QP&AN có mặt còn hạn chế, ít chịu khó nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh nên hiệu quả, chất lượng thấp; Công tác phối hp giữa các ngành chức năng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự, lực lượng tự vệ cơ quan, tổ chức và Ban CHQS xã, thị trấn có mặt còn hạn chế, một số nội dung chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.
   Tại Hội nghị, ông Trần Văn Vinh – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh. Các cơ quan, ban, ngành cần quan tâm hơn nữa đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Tổ chức và tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, già làng, trưởng thôn, ấp, người có uy tín trong cộng đồng dân cư theo phân cấp; Thường xuyên củng cố kiện toàn, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP&AN các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho toàn dânhọc sinh trên địa bàn có chiều sâu, đi vào nề nếp; Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành các cơ quan, ban, ngành đoàn thể làm tham mưu, trong đó lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt về công tác quốc phòng an ninh; tập trung chỉ đạo nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao tiềm lực Quốc phòng trong khu vực phòng thủ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xử lý mọi tình huống; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tiến hành thực hiện tốt công tác dân vận, công tác hậu phương quân đội, giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng chính xác, kịp thời; Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tham mưu Huyện ủy - UBND huyện quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội theo hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, hiệu quả, kết hợp với củng cố tăng cường về quốc phòng và an ninh ngày càng vững chắc. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến phòng thủ của huyện và các xã, thị trấn phù hơp với đặc điểm tình hình cụ thể từng địa bàn; Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang huyện có chất lượng tổng hợp cao, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị và hiệu quả hoạt động. Từng bước thực hiện nghiêm túc, đúng lộ trình các công trình quốc phòng đã được phê duyệt; quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí, vật tư trong quá trình thực hiện, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí. Giao Ban CHQS huyện phối hợp, chủ trì hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến nhóm “A”; kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu sập, giảm nhẹ thiên tai, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng và tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định, sát thực tế chiến đấu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Yêu cầu cơ quan quân sự, công an tham mưu Ban Chỉ đạo KVPT huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018 cho 03 đơn vị Tân Lợi, Đồng Tâm, Đồng Tiến, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và mục đích yêu cầu đề ra. Làm tốt công tác tham mưu, huy động cán bộ phân đội DQTV binh chủng của huyện, tham gia huấn luyện tập trung tại dBB208/eBB736 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác QPĐP, KVPT, GDQP&AN, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an, Hạt Kiểm lâm và các ngành chức năng theo Nghị định 77, Nghị định 133 của Chính phủ.
1
 

Hội nghị cũng đã biểu dương 05 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác QPĐP, xây dựng KVPT huyện, Giáo dục QP&AN năm 2017./.

Tác giả bài viết: Phương Thảo - CVNC

Nguồn tin: Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết với ZaLo
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay1,858
  • Tháng hiện tại8,152
  • Tổng lượt truy cập16,014,888
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây