KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2017, CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018.

Thứ ba - 09/01/2018 08:09 2.123 0
Dưới sự lãnh đạo, điều hành tích cực của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, kinh tế - xã hội năm 2017 của Huyện đạt được kết quả khả quan, với kết quả cụ thể như sau:
hình minh họa
hình minh họa
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Nông nghiệp: Công tác chăn nuôi, trồng trọt được quan tâm, chỉ đạo nên đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao. Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành đạt 29,06%, tăng 0,06% so với kế hoạch giao và tăng 2,06% so với kết quả thực hiện năm 2016. Tổ chức 02 đợt ra quân hỗ trợ chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh hại cây điều trên địa bàn.
Chương trình nông thôn mới: Điều chỉnh đề án NTM các xã, xã: Tân Phước, Tân Lợi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.
2. Lâm nghiệp: Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng trên địa bàn đã được triển khai thực hiện quyết liệt; không xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng trái pháp luật, chỉ phát hiện và lập biên bản 12 vụ vi phạm hành chính nhỏ, lẻ về khai thác, cất giữ lâm sản trái phép.
3. Tài nguyên và Môi trường: Cấp mới 1.320 Giấy CNQSD đất, đạt 132%; giải quyết xong 21/22 trường hợp kiến nghị, tranh chấp đất đai; còn 01 trường hợp đang tiến hành xác minh giải quyết. Cấp 36 bản kế hoạch bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh.
4. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, giao thông: Tổng giá trị sản lượng công nghiệp là 3.375 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Tổ chức vận động nhân dân hiến đất, cây trồng để mở tuyến đường từ TTHC huyện đến KCN Bắc Đồng Phú;.
5. Xây dựng cơ bản:
Tổng vốn đầu tư phát triển điều chỉnh được giao trong kế hoạch năm 2017 là 129,238 tỷ đồng, giải ngân là 105,863 tỷ đồng, đạt 81,91% kế hoạch.
- Tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án BOT đường Đồng Phú - Bình Dương phần 65m trên 22 tỷ đồng, đang hoàn chỉnh hồ sơ để chi trả cho các trường hợp còn lại. Đối với phần diện tích 70m ngoài: Đã và đang tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách. Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741 đoạn đi qua huyện Đồng Phú: Đã kiểm kê hiện trạng thuộc địa phận xã Tân Lập.
6. Tài chính: Thu ngân sách trên địa bàn và các khoản thu quản lý qua ngân sách là 264,272 tỷ đồng, đạt 132,14% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao; tổng chi ngân sách thực hiện là 424,155 tỷ đồng, đạt 95,27% so với dự toán điều chỉnh HĐND huyện giao.
7. Thương mại, giá cả: Nhìn chung, giá cả thị trường tương đối ổn định; các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là 17 mặt hàng thiết yếu; kiểm tra 298 cơ sở kinh doanh, buôn bán, phát hiện và lập biên bản 49 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính và nộp vào NSNN, với tổng số tiền 124.150.000 đồng.
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI:
1. Giáo dục và Đào tạo: 04 Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, hoàn thiện hồ sơ kiểm tra để cuối năm 2017 tỉnh công nhận thêm Trường TH Thuận Phú 2 đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện lên 18/41 trường, chiếm tỷ lệ 43,9%. Kiểm tra, rà soát, xác định các danh mục chuẩn bị đầu tư sửa chữa trường lớp năm 2018
2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân:
Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, trực và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên dân số được củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng quản lý, các biện pháp KHHGĐ thực hiện có kết quả cao hơn so với năm 2016.
3. Chính sách xã hội: Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng, qua đó tổ chức thăm và tặng, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng; cấp 39.945 kg gạo cứu đói giáp hạt; cấp phát 4.024 thẻ BHYT,... Tổ chức rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017, kết quả có 973 hộ nghèo, tỷ lệ 4,35%, thực hiện Chương trình đột phá “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, cung cấp nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn huyện”.
4. Văn hoá – Thông tin – Thể thao:
Công tác thông tin, tuyên truyền được duy trì đều đặn. Tổ chức thành công giải Bóng chuyền truyền thống; Hội thi tiếng hát karaoke công nhân viên chức lao động huyện Đồng Phú năm 2017. Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn và cấp huyện lần thứ VI năm 2017 tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Phước.
5. Dân tộc và Tôn giáo:
a) Dân tộc:
Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo, đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoàn thành, nghiệm thu và thanh toán vốn thực hiện sửa chữa các công trình giếng nước tập trung Chương trình 134, triển khai thực hiện nguồn vốn chương trình 135.
b) Tôn giáo: Tình hình sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận diễn ra bình thường, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không xảy ra vụ việc vi phạm liên quan đến tôn giáo.
6. Khoa học và Công nghệ: Triển khai cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng huyện Đồng Phú lần thứ IX năm 2016-2017. Thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn tin học tại Trường THCS Tân Lợi, xã Tân Lợi.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH:
1. Về quốc phòng: Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống cháy nổ; chiến đấu phòng không nhân dân; phòng chống cháy rừng; phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến cơ sở, đảm bảo đủ quân số, vũ khí trang bị, an toàn tại địa phương, không xảy ra vụ việc phức tạp về quốc phòng.
2. Về an ninh và trật tự an toàn xã hội:
Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định; không xảy ra vấn đề phức tạp về an ninh - trật tự; Xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người, bị thương 06 người; Xảy ra 4 vụ cháy (so với năm 2016 tăng 4 vụ).
3. Công tác tiếp dân, thanh tra và phòng chống tham nhũng:
Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư: Đã tiếp 1.853 lượt/379 công dân, tổng số đơn, thư phải giải quyết là 101 đơn, đã giải quyết 85/101 đơn, đạt 84,2%, còn lại 16 đơn đang giải quyết (cấp huyện 13 đơn, cấp xã 3 đơn). Đã thực hiện 3/5 cuộc thanh tra , còn 02 cuộc đang thực hiện, qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo không phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.
4. Công tác Tư pháp:
Tổ chức 65 Hội nghị phổ biến pháp luật: Luật Đấu giá tài sản; Luật Trẻ em; Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Dược, Luật Báo chí,... Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017, thành lập đoàn kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
5. Công tác Nội vụ: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh; chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện. Thực hiện Phương án cắt giảm 21 biên chế hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
6. Hoạt động tiếp nhận, ban hành văn bản và giải quyết TTHC:
Tiếp nhận 10.812 văn bản các loại, ban hành 7.478 văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
Hệ thống một cửa điện tử huyện: Tổng số hồ sơ phải giải quyết là 3.876 hồ sơ, đã giải quyết 3.674 hồ sơ; đang giải quyết 202 hồ sơ, trong đó 178 hồ sơ trong hạn, 24 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai.
7. Công tác thi hành án dân sự:
Tổng số việc phải thi hành án 1.408 việc, qua phân loại án thì số có điều kiện thi hành là 1.145 việc, đã thi hành xong và giải quyết theo luật 896/1.145 việc có điều kiện thi hành, đạt 78,25% Tổng số tiền phải thi hành là 130.861.840.000 đồng (đã ủy thác 1.785.018.000 đồng); số tiền đã thu được và giải quyết theo luật 22.515.635.000 đồng/số tiền có điều kiện thu 121.237.870.000 đồng, đạt 19%.
B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018:
Căn cứ dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu của năm 2017, UBND huyện xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018, như sau:
- Tổng thu ngân sách địa phương 215,0 tỷ đồng;
- Tổng chi ngân sách 452,142 tỷ đồng;
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) trong năm giảm 20% trên tổng số hộ nghèo;
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi còn 10,5%;
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 91,2%;
- Giải quyết việc làm cho 3.700 lao động;
- Số lao động được đào tạo nghề 1.450 người;
- Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện 96,7%;
- Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%;
- Số trường đạt chuẩn quốc gia 02 trường: THCS Tân Phước, THCS Tân Lợi;
- Tỷ lệ che phủ rừng (chung) 74%.
- Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu của người dân đã đăng ký, phấn đấu đạt trên 1.000 giấy.
- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm: 01 xã Tân Hòa./.
 

Tác giả bài viết: Lê Cẩm Tú

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết với ZaLo
Công báo thuộc UBNN Tỉnh
Tra cứu thủ tục hành chính
Lịch công tác của UBNN huyện
Quản lí văn bản
Kế hoạch sử dụng đất
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay1,918
  • Tháng hiện tại8,212
  • Tổng lượt truy cập16,014,948
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây