hien ke
sn bac

Hội đồng quản trị NHCSXH triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030”

Thứ ba - 21/03/2023 19:49 416 0
Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg, ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đến năm 2030, Hội đồng quản trị NHCSXH đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.
Hội đồng quản trị NHCSXH triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030”
Ngày 20/3/2023 Ủy viên Trung ương Đảng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH đã ký Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030
Nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của chiến lược phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ. Nhà nước tập trung nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội phù hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Trong đó, tăng trưởng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bình quân hằng năm khoảng 10%; cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định, bền vững, hằng năm tăng dần tỷ trọng nguồn vốn có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn từ phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh (trong đó hằng năm, ngân sách địa phương ủy thác nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác chiếm khoảng 15% - 20% tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của NHCSXH). 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp.
Để đạt được các mục tiêu trên, Chiến lược đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển NHCSXH đến năm 2030 như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách, các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH; tập trung nguồn lực cho NHCSXH để thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao; duy trì và phát huy hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm tra, giám sát; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ với các tính năng hiện đại, chi phí hợp lý, phù hợp với đối tượng khách hàng của NHCSXH.
Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của NHCSXH; chú trọng phát triển nguồn nhân lực theo hướng chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao năng lực quản lý và xử lý nợ rủi ro; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển của NHCSXH; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và công tác truyền thông của NHCSXH; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục giải quyết công việc.
Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP
Nhằm triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, theo đúng quan điểm, mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và làm căn cứ để Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, các đơn vị trong và ngoài hệ thống NHCSXH cùng phối hợp triển khai thực, kế hoạch đã xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai và phân công nhiệm vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp trong việc chỉ đạo, theo dõi, giám sát, đôn đốc, phối hợp, triển khai thực hiện chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.
Nguồn tin: NHCSXH huyện
 

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây